Navigácia

Partners


Nedeľa 14. 8. 2022

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Welcome to our school

The quality of our school has been increasing steadily with good prospects for further growth in the professional as well as the personal profiles of our graduates. 

Vitajte na stránkach našej školy

 

 

Novinky

 • slávnostného posedenia u pani starostky spojené s oceňovaním žiakov, ktorí reprezentovali našu školu v rôznych okresných, celoštátnych a medzinárodných súťažiach za školský rok 2021/2022. Medzi ocenených žiakov patrili: Tamarka Hruščáková, Karolína Kaňská, Adrián Hlavatý. Zároveň sa rozlúčila s našimi najstaršími žiakmi, ktorých odmenila na pamiatku knihou. Odmeňovanie pokračovalo vyhodnotením súťaže „ZBIERAJ PAPIER ZACHRÁŇ STROMY A VYHRAJ“

  1.miesto Sabina Tkáčová

  2.miesto Daniela Ihnátová

  3.miesto Tamara Capková

 • ZEM je krásna planéta v modrých šatách odetá....

  Úctu sme jej vzdali a v našej obci sme odpadky vyzbierali

  Deň veselo sme začali, keď sme darček dostali. Vrchnáčiky zbierať chceme, chorým deťom aj planéte pomôžeme.

 • Dňa 12.4. sme s radosťou privítali v našej škole budúcich prvákov, ich rodičov a váženým hosťom bola aj pani starostka na slávnostnom zápise do 1.ročníka. Naši žiaci si pripravili pestrý program v podobe básne, ľudovej piesne, divadla a moderného tanca. Budúci prváci riešili úlohy s veselými postavičkami MIMONI za čo si vyslúžili odmenu, ktorá im bude pripomínať tento slávnostný deň. Taktiež nám ukázali čo vedia. Potešili nás pesničkami a básničkami.

  Tešíme sa na Vás v Septembri keď prídete už ako PRVÁCI!

 • Pred sviatkami Veľkej noci naši žiaci dostali krásny darček- POCITOVÝ CHODNÍK.

  S predprípravou pocitového chodníka začala firma OK – OKNÁ a naši rodičia. S dokončením chodníka pokračovali naše pani učiteľky. Všetkým zúčastneným na tomto projekte naši žiaci vyslovujú VEĽKÉ Ď A K U J E É É M !!!

 • Do okresného kola matematickej súťaže Pytagoriáda postúpili žiačky tretieho ročníka E. Sejková, K. Katonová a K. Kaňská. Úspešnou riešiteľkou bola K. Kaňská, ktorá z pätnástich úloh správne vyriešila štrnásť. Tým sa zaradila medzi úspešných riešiteľov okresného kola. Srdečne jej všetci blahoželáme.

 • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

  Riaditeľka Základnej školy, Dlhá 43/35, Dlhé Klčovo oznamuje, že podľa §150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z. o organizácií školského roka na základných a stredných školách

  udeľuje

  na deň 28.03.2022 žiakom Základnej školy, Dlhá 43/35, Dlhé Klčovo

  riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

  Vyučovanie v ZŠ sa obnoví dňa 29.03.2022 t.j. v utorok.

 • Základná škola Dlhá 43/35, Dlhé Klčovo Vás pozýva na slávnostný zápis do 1. ročníka,

  ktorý sa uskutoční dňa 12. apríla 2022 o 13:00 hodine. Zápis sa uskutoční v budove ZŠ.

  Čo ponúka naša škola ,,Učíme deti pre život ,,

 • Informácie k nástupu do školy dňa 28.02.2022

  Vážení rodičia,

  žiadame Vás, aby pri nástupe žiakov do školy v pondelok 28.2.2022 ste predložili aktualizované Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx platné od 25.2.2022.

  Od pondelka 28.2.2022 sa ruší povinnosť nosenia rúšok pre žiakov ZŠ v triedach. Naďalej však ostáva povinnosť nosenia rúšok alebo respirátorov v spoločných priestoroch školy. Prekrytie dýchacích ciest je povinné aj v triedach, a to:

  - 5 dní po ukončení individuálnej izolácie (karantény po prekonaní ochorenia alebo po kontakte s pozitívnou osobou mimo školy),

 • Matematický klokan

  Aj tohto roku sa bude konať medzinárodná súťaž MATEMATICKÝ KLOKAN, do ktorej sa môže zapojiť aj Vaše dieťa. Podmienkou účasti žiaka na súťaži je uhradenie účastníckeho poplatku („štartovného“), ktorého výška je v šk. roku 2021/22 stanovená na 5 € na súťažiaceho. Stačí ak sa prihlásite u svojho triedneho učiteľa do 4. marca. Zapojiť sa môžu aj prváci. Súťažíme 11. apríla 2022

  Viac info na: www.matemetickyklokan.sk

 • Za oknami smiech a tanec ,

  fašiangový harmatanec.

  Máme masky, je tu bál,

  fašiangový KARNEVAL

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Dlhá 43/35, Dlhé Klčovo
  Dlhá 43/35, Dlhé Klčovo
 • +421 911 354 421

Fotogaléria